Бул Эминемнин Жана альбомынын синглы ретинде жарыкка шыккан Not afraid деген бейне клипын багалап кориниздер...