Жигиттер,рэперлер-жалпы жана заман адамдары,биз кишик кезимизден рэп деп ел деп жанга керек ем деп остик!!!Басты арман когам санасына(казак когамы негизинен)ем беру,рэп аркылы озимиз де жана тыныс алу,даму жане дамыту болды.Мине сапалы тректер шыга бастады,орындалмайтын арман жок демекши арман орындала бастады...KZ аумактагы hip-hop-тын дамуын унеми бакылап,оган озимизше улес косып журдик.Сондагы айтарымыз:Дмх,West ars,G-had,Hitechstyle,Grazy life,Bfd,Шынгыс,Жакау(Смерч),Шокан,Метисы,Гильдия,Гетто догс,Лог догс,Аш казак жигиттери,Биг бро,нактырак Биг Али джи,Ерблат,Банджар жане биз сиякты гламурлы,тек дами беруди коздейтин болашак адамдары KZ аумакта дамуды жасауда!!!
Ендиги айтарым бир болайык испенен,котерейик халык басын казагымнын термеси казирги рэппенен!!!Алда талай истер бар,талай белестер бар,оны тек бириге иске асыра аламыз!!!Биз баримиз доспыз,биримизге биримиз кентпиз,тирекпиз...
Жигиттер мен сендерге сенемин: http://www.realmusic.ru/songs/550553